نظر به مشکلاتی که کاربران در نسخه دوم نرم افزار فروشگاه مهرسل داشتند در حال بروز رسانی و ارتقای سایت به نسخه جدید هستیم .امید است که مورد توجه قرار گیرد

تغییرات نسخه جدید

کمی سریعتر! کمی آسانتر! کمی خاص تر!

درصد پيشرفت

اپلیکیشن های مهرسل

در نسخه سوم نرم افزار ،خدمات بیشتری به کسانی که از اپلیکیشن های مهرسل بر روی پلتفرم های اندروید و آی او اس استفاده کنند ارائه خواهیم کرد

http://www.20script.ir